Logistiek en distributie

Logistiek Tilburg

De logistiek van een bedrijf is afhankelijk van productie-, belasting- en distributiekanalen (d.w.z. de klant) om goederen te leveren of in te kopen voor de eindmarkt of de klant. De klant verwijst naar de bron van de goederen, en de routering van goederen naar een punt waar de bron zich bevindt. De basisbeginselen van logistiek zijn: beslissen over de productmix, voorspellen van de vraag, inkopen van grondstoffen, ontwikkelen van een productieschema, en procesbeheersing.

Planning Logistiek

Logistiek is gewoonlijk een geheel van activiteiten die van tevoren door een onderneming, groep of vereniging worden vastgesteld. Het hangt weer af van de aard van de bedrijfsactiviteiten. Logistiek plannen betekent plannen en beslissen over hoe de productie, de distributie of zelfs de distributiekanalen moeten worden behandeld. Gewoonlijk plant een bedrijf zijn logistiek op basis van de doelstellingen die het op lange termijn wil bereiken.

Uitvoering Planning Planning Logistiek

Uitvoeringsplanning logistiek is gericht op een kortere tijdshorizon van directe levering aan klanten of productiecentra.Zodra een bedrijf zijn langetermijndoelstellingen heeft vastgesteld, dienen deze als basis voor zijn uitvoeringsplanning. Analyse van de oorzaken, opleidingsgebieden, analyse van bedrijfsprocessen en stroomdiagrammen zijn belangrijke onderdelen van de uitvoeringsplanning logistiek.

Beheersing van de logistiek

Logistiek beheer op beheersbasis is de beheersing van proces, kosten, kwaliteit, levering, productiviteit en vermogenswaarde in de tijd. Logistiek beheer is gericht op een stabiele stroom van processen in de tijd. Logistiek beheer betekent een proces als planning, leveringscontrole en flowmanagement. Logistiek beheer omvat het proces om experimentele ontwikkelingen aan te pakken…

Voorbeelden van de beheersing van logistiek

De beheersing van de logistiek omvat de praktijken van bedrijfskosten, produktieplanning, toewijzing van middelen en budgettering. Als men nu zou vragen naar de sterkte en de zwakte van al deze onderdelen van de logistiek, dan zou men die alleen afzonderlijk kunnen bespreken. De beste manier om dit te bereiken is het combineren en samenvoegen van een hele logistieke lijn over de functies heen. Dit soort “$1,5 � kussen duizend keer beter” logistiek noemt men optimalisatie.

Opslag Logistiek

Opslaglogistiek zijn traditionele logistieke zaken als opslag, opslagruimte, voorraadbeheer. Een ander voorbeeld van opslaglogistiek zijn aan materiaalbehandeling gerelateerde activiteiten. Daartoe behoren advies inzake goederenbehandeling, ondersteuningssystemen en klantenservice.

Diensten Logistiek

Dienstenlogistiek is de planning, prijsstelling, levering en het operationele proces in verband met diensten. Deze activiteit is geschikt voor op diensten gebaseerde sectoren zoals verzekeringen, bankwezen, bouw, gezondheidszorg, adviesverlening.

De Methodologie

De aanpak van logistiek management wordt in twee grote groepen onderverdeeld. Het zijn Interne Logistiek en Supply Chain Management Logistiek. In de werknemerslogistiek wordt het verschil tussen interne logistiek en logistiek van de toeleveringsketen gedefinieerd, omdat de laatste zich bezighoudt met het volledige beheer van de toeleveringsketen, waarbij de hele organisatie betrokken is.

Bedrijven die commodity-georiënteerd zijn, implementeren logistiek management gewoonlijk met behulp van een Open Kennismodel of OTM. OTM is in wezen een aanpak die organisaties helpt best practices voor hun supply chain-processen te publiceren. Aangezien logistiek alles is wat het dichtst, het snelst of het nauwkeurigst levert, tracht OTM de volledige logistiek van de toeleveringsketen te organiseren. OTM organiseert de logistiek aan de hand van de dienstverleningsketen van de organisatie.

Een OTM is bedoeld om de structuur, de procedures, de regels, het beleid en de normen van de dienstverleningsketen van de organisatie, met inbegrip van het beleid, de procedures en de processen voor de levering van goederen en diensten aan de eisen van de klanten, te identificeren, te karakteriseren en te begrijpen. OTM is een methodologisch model voor de toepassing van een op regels gebaseerde standaardbenadering voor de ontwikkeling en implementatie van de beveiliging van bedrijfsprocessen en -praktijken. Het doel van een dergelijke benadering is nieuwe en huidige dienstgerichte organisaties een solide kader te bieden voor het aanbevelen en implementeren van processen die de kwaliteit van de dienstverlening aanzienlijk verhogen, het risico verminderen, de snelheid tot de markt verhogen, de vraag van de klant naar oplossingen ondersteunen en nuttige informatie verschaffen over de kwaliteitsnormen voor dienstverlening en levering.OTM differentiëren en een mechanische of mechanische en humanistische benadering toepassen bij het evalueren, ontwikkelen en implementeren van de strategieën en processen in de distributie-, prijs- en leveringsactiviteiten van hun diensten.

OTM is bedoeld om organisaties een reeks alomvattende en praktische beste praktijken te geven die zij kunnen toepassen op de distributie en levering van fysieke diensten en informatiediensten die hun bedrijven nodig hebben. Voor de positionering van OTM zijn statistische methoden nodig zoals causale analyse; gegevensverzamelingen van besluitvormers; kwaliteitsbeoordeling in termen van procesvariabelen; kosten-batenanalyse; natuurlijke experimenten; kwantitatieve beoordeling, alsmede kwalitatieve meting van effecten. Het doel van OTM is geweest om managementprofessionals te voorzien van een repertoire van hulpmiddelen die essentieel zijn voor de beste praktijken bij het beheer van bedrijfsprocessen in het kader van operaties en door middel van een systematische aanpak geïnitieerde strubbelingen om een scala van activiteiten te begeleiden.

De netheid en ordelijke stroom van producten en voorraden van de ene plaats naar de andere plannen de tijdlijn voor het vervoer, waardoor deze producten en onderdelen een duurzame bron van concurrentievoordeel worden. De kosten van het leveren van schone en geordende producten en diensten worden in alle stadia van de distributie verlaagd. De keerzijde van deze methode is echter de inkrimping van de distributie en de verlamming van de middelen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.